סטודיו לעיצוב גרפי והפקות דפוס

הדפסה על מגן הוקרה

עיצוב תעודת הוקרה לרופא בתקופת הקורונה

עיצוב תעודות הוקרה עבור תכנית עמיתי דילר

עיצוב תעודות הוקרה עבור רשות הצעירים חיפה

עיצוב תעודת הוקרה לחברי ארגון שח"ם